Budokai Senshi
Kyokushinkai Karate, Kickboksen, Boksen, boxing45, G-Karate, fitness, Yawara Ju Jutsu, Yoga, Circuit en Kickbag

                                         

                 

                     Kyokushin karate , UFW Kickboxing &  Japans kickboksen op Goeree Overflakkee             

Nederlandse Kyokushin Karate Unie

Welkom op de site van de Nederlandse Kyokushin Karate Unie. De Nederlandse Kyokushin Karate Unie is een kleinschalige Nederlandse organisatie die staat voor samenwerken zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Alhoewel het hoofddoel is om het Kyokushinkai Karate te verbeteren en vergroten, houden wij ons ook bezig met budo sporten die een directe verbondenheid hiermee hebben of een aanvulling zijn op het budo in het algemeen. Ieder jaar worden er voor leden van de Nederlandse Kyokushinkai Karate Unie een scheidsrechterscursus en lerarenopleiding georganiseerd. 

Alle leden van de Nederlands Kyokushin Karate Unie zijn vrij in de activiteiten die hun organiseren, dit mag onder eigen naam. Vanuit de organisatie worden ook activiteiten georganiseerd te denken aan; bondstrainingen, gezamenlijke evenementen en/of gezamenlijke examens. 

Examens t/m 1e kyu mogen in de eigen dojo worden afgenomen eventueel onder de eigen voorwaarden. Dangraad examens worden afgenomen volgens de eisen van de Bond. Dangraad examens worden minimaal 6 maanden van te voren aangevraagd. De examencommissie gaat na of degene die examen doet voldoende capaciteiten bezit voor het behalen van een dergelijke examen. Iedereen doet examen voor een dangraad t/m de graad van 4e dan er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Aansluiting bij de Nederlandse Kyokushin Karate Unie.

Om aan te sluiten bij de NKKU moet men voldoen aan onderstaande eisen

Een realistische dangraad in vergelijking met het trainingsverband in karate.

Bereidwilligheid om samen te werken met een ieder.

Dangraad examens worden gedaan op een gezamenlijk gestelde datum onder de voorwaarden die gesteld zijn door de bond.

Iedere dangraadhouder draagt een logo van de organisatie op zijn mouw.

Bij lidmaatschap worden de dangraden, lerarenexamens en scheidsrechtersopleidingen erkend (mits deze binnen een realistische tijd behaald zijn). 

De bond heeft alle recht om een lidmaatschap te weigeren.

Bij twijfel kan er gevraagd worden om een bewijs van goed gedrag.

Bij de Nederlandse Kyokushinkai Karate Unie betalen alle kaderleden vanaf 2e Kyu 50 euro bondscontributie. Hiervoor krijgen zij een trainingsdag terug waarin onder andere het lesgeven aan bod komen. Iedereen t/m 3e Kyu is vrijgesteld van bondscontributie ook betalen de scholen geen aansluitingskosten. 


Bestuur: 

Jacques van Roosmalen jr voorzitter 

Joost van’t Veld Penningmeester / secretaris

Piet Groen Bestuurslid


De Nederlandse Kyokushinkai Karate Unie is aangesloten bij de World All Kyokushin Karate Union. Er schijnen meerdere mensen te zijn die zeggen een graad dan wel betrokkenheid te hebben met de World All Kyokushin Karate Union of dat zij deze hebben gehad. Om het Kyokushinkai zuiver te houden hebben we daarom een lijst opgesteld met officieel erkende graden binnen de NKKU en Wakku. Hieronder worden de erkende graden vanaf 2e kyu benoemd: 


Yondan: 


Jacques van Roosmalen 


Sandan: 


Nidan: 


Piet Groen 

Joost van't Veld

Martijn Bom 


Shodan: 


Eelco van Seters 

Christi Hoogervorst

Kees van den Doel 

Chris van Helden 

Tom van Brussel 


1e Kyu: 


Sarah Kom 


2e Kyu: 

Dirk Houweling 

Emma v/d Hul 

Marielle Kom 


zij vormen samen het kader binnen de club en organisatie.


Informatie: 


telefoon: 0647992777 

mail: [email protected]/[email protected] 

facebook: Jacques NKKU